Vịt quay Hồng Kông 2

119,000

Đệ nhất Hong Kong Vịt Quay & Lẩu
 
Chat
 
Đệ nhất Hong Kong Vịt Quay & Lẩu
+
Chúc mừng